Nordisk Brickvävningskonferens /the Nordic Tablet Weaving Conference . Gävle 8 – 10 oktober 2021

English below

Konferensen är inställd!

 

  Det gick inte att genomföra en fysisk konferens i Gävle därför hoppades vi att det skulle vara möjligt att göra den digital, men inte heller det fungerar. Det är mycket tråkigt men efter en mängd arbete och planering inser vi att det är omöjligt att genomföra något av alternativen och vi ställer in. Intresset var mycket stort från många deltagare så vi hoppas att det dyker upp andra event i framtiden. Tack för att du visade intresse och lycka till med brickvävningen!

Et bilde som inneholder innendørs, rød

Automatisk generert beskrivelse

Vi rekommenderar:

 

 

En träff i Danmark 2022

NORDIC AND WORLD BRAIDS AND BANDS 2022 i Danmark  14-20 augusti.

Vill du delta i en fysisk träff om vävda och flätade band i olika former rekommenderar vi  "NORDIC AND WORLD BRAIDS AND BANDS 2022" i Danmark  14-20 augusti 2022.
4,5 dagar med olika kurser, prova på och föredrag med bidrag från hela världen. Aktiviteter om brickvävning kommer finnas från många olika länder, utöver det finns mycket annat intressant på programmet. 
Hemsida:  
https://thebraidsociety.wildapricot.org/Braids-2022
Programmet kommer på hemsida i juli 2021. Anmälan öppnar i november 2021.

En digital kurs 9-10 oktober

Är du sugen att gå en digital kurs i brickvävning? Spångmurs har fler olika alternativ bland annat en kurs helgen den 9 – 10 oktober 2021 om att väva krusband på fri hand. Kursen blir på Svenska och Engelska.  Läs mer på

www.spångmurs.se

 

Varmaste hälsningar /  Louise Ström och Elin Ulvsdotter
Mejl:
louise@spangmurs.se
Mer information finns
här

 

Unfortunately, the conference is cancelled!

    Since, due to the pandemic, it was not possible to conduct a physical conference in Gävle we have been working hard to make a digital arrangement instead. However, for various reasons it will also not be possible. It’s very sad but after a lot of work and planning we realize that it will be impossible to implement any of the alternatives we had been working on and consequently we have to cancel. Many participants have shown a great interest and we really hope that other events will soon show up. Thanks a lot for your interest and Good Luck with your tablet weaving!

Et bilde som inneholder innendørs, rød

Automatisk generert beskrivelse

We recommend:

 

 

 A get together event in Denmark 2022

NORDIC AND WORLD BRAIDS AND BANDS August 14-20,2022

If you would like to join a get together event on various forms of woven and braided bands we recommend "NORDIC AND WORLD BRAIDS AND BANDS 2022" taking place in Denmark August 14-20, 2022. There will be 4,5 days with various courses, hands-on and lectures with worldwide contribution. Activities on tablet weaving from many different countries will be performed as well as other interesting activities. 
Home page:
https://thebraidsociety.wildapricot.org/Braids-2022
The programme will be available on homepage July 2021 and sign-up as from November 2021

A digital course. October 9-10, 2021

 

Do you want to take a course in tablet weaving? Spångmurs has several options, among others a course during October 9-10 (Saturday and Sunday) - weaving krusband by hart, without a chart. The course will be held in Swedish and English.
For details, please see
www.spångmurs.se
Klick on the link.

 
Warm regards  / Louise Ström and Elin Ulvsdotter
Mail:
louise@spangmurs.se
More information
here